Strzelnica sportowa !

Strzelnica znajdująca się w miejscowości Kośmidry. W ofercie strzelanie rekreacyjne i szkolenia strzeleckie z prawdziwej broni. Zapewniają broń, amunicje, ochronę wzroku i słuchu oraz fachową opiekę instruktora strzelectwa.

Więcej informacji:

http://www.facebook.com/Strzelnica-sportowa-Ko%C5%9Bmidry-108957060870416/